23. srpnja 2024. godine

Teta Marin sir

Početak obnove jedne od najstarijih crkava Srijemske biskupije

Dr. sc. Dejan Bursać, znanstveni suradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Biskupovo novo ime na hrvatskim misama je Franjo

Biskupovo novo ime na hrvatskim misama je Franjo

SUBOTICA, 14. studneoga 2023. (RIA CROS) – Odlukom Subotičke biskupije ime novozaređenog biskupa se pod misama na hrvatskome kaže Franjo, a pod misama na mađarskome Ferenc.

Mons. Franjo Fazekas zaređen je za biskupa Subotičke biskupije 11. studenoga u katedrali sv. Terezije Avilske u Subotici.

 

Projekt: CROz dan sa nama