23. srpnja 2024. godine

Teta Marin sir

Početak obnove jedne od najstarijih crkava Srijemske biskupije

Dr. sc. Dejan Bursać, znanstveni suradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

DSHV obnovio vitraj u crkvi u Hrtkovcima

DSHV obnovio vitraj u crkvi u Hrtkovcima

RUMA, 15. studneoga 2023. (RIA CROS) – Vitraj sa prikazom Srca Isusova u župnoj crkvi sv. Klementa, pape i mučenika, u Hrtkovcima obnovljen je iz pomoć donacije koju je ovoj srijemskoj župi uputio Demokratski savez Hrvata u Vojvodini.

Ovaj je vitraj stradao tijekom nevremena koji su dvaput u srpnju ove godine poharali Srijem i načinili velike štete na brojnim crkvama Srijemska biskupija, uz ovu.

»Budući da DSHV kao parlamentarna stranka dobiva sredstva za svoje funkcioniranje, držimo da jedan dio tih sredstava mora biti upućen i za potrebe za koje dobivamo zamolbe. Smatramo kako tako potičemo zajednice u kojima žive Hrvati, makar su ta sredstva za sada skromna.

Radujemo se susretu sa našim sunarodnjacima i župljanima na predstojećem hrtkovačkom proštenju.

Ustrajno uz naš narod!«, izjava je koja stoji na Facebooku stranice DSHV-a.

 

Foto: DSHV

Projekt: CROz dan sa nama