25. svibnja 2024. godine

Teta Marin sir

Početak obnove jedne od najstarijih crkava Srijemske biskupije

Dr. sc. Dejan Bursać, znanstveni suradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Ilustrirani časopis za kulturu življenja

Ilustrirani časopis za kulturu življenja

Nedavno je izišao novi, 12. broj Revije Dužijaca, ilustriranog časopisa za kulturu življenja kojeg izdaje UBH Dužijanca iz Subotice. Izlazeći kao godišnjak, revija piše o aktivnostima i manifestacijama koje je UBH Dužijanca priredila između dva blagoslova polja (kojima počinje program Dužijance), od 25. travnja 2022. do 25. travnja 2023.godine. Dužijanca je 2022. godine održana 112. put i imala je, po običaju, veliki broj programa (od subotičke i okolnih, seoskih dužijnaci, preko Takmičenja risara, do izložaba, književnih večeri i sl.) a treći put izišla je iz subotičkih okvira. Naime, nakon predstavljanja Dužijance u Zagrebu 2018., potom u Baji 2021., Dužijanca je gostovala u Novom Sadu, upravo u godini kada je ovaj grad ponio titulu Europske prijestolnice kulture.

Revija se bavi i temama vezanim za duhovnost (150 godina od rođenja crkvene naučiteljice sv. Male Terezije), nematerijalnu kulturnu baštinu Hrvata u Srbiji, donosi priče o podatcima o Dužijanci koji se čuvaju u Povijesnom arhivu Subotice, o povijesti Dužijance u Tavankutu, o 30 godina objedinjene crkvene i gradske Dužijance, o sudjelovanju mladih u organizaciji ove najveće manifestacije bunjevačkih Hrvata. Tu su i tekstovi koji govore o glazbenom fundusu vezanom za proslavu Dužijance, o čuvanju tradicije kroz šivanje novih nošnji, o vještini povezivanja marama kod bunjevačke nošnje, o potrebi osnivanja Muzeja dužijance.

Ususret ovogodišnjoj Dužijanci u Mostaru, piše se i o dosadašnjim pohodima ovdašnjih bunjevačkih Hrvata svojem zapadnohercegovačkom »starom kraju«. Časopis je obogaćen brojnim fotografijama.

»Dragi čitatelji, nadam se da će vam odabir tema i tekstova biti zanimljiv, jer Revija nije samo dokument jednog vremena već živo tkivo duha Hrvata Bunjevaca«, navodi u uvodnom tekstu urednica časopisa Nela Skenderović.

Po cijeni od 600 dinara, revija će se moći kupiti u sjedištu UBH Dužijanca (Beogradska cesta 52, Subotica) na programima u sklopu Dužijance te u župama.

 

 

Projekt: KROz Srbiju