25. svibnja 2024. godine

Teta Marin sir

Početak obnove jedne od najstarijih crkava Srijemske biskupije

Dr. sc. Dejan Bursać, znanstveni suradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Inicijativa za osnutak drame na hrvatskom jeziku u Subotici

Inicijativa za osnutak drame na hrvatskom jeziku u Subotici

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata (ZKVH) pokrenuo je službenu inicijativu  za osnutak drame na hrvatskom jeziku u Narodnom kazalištu u Subotici.

 

Elaborat »(Ponovni) Osnutak hrvatske drame u Narodnom kazalištu u Subotici« uradila je prof. Nevena Baštovanović.

 

» Cilj ovoga dokumenta je obrazložiti i ponuditi način kako na institucionalno primjeren, profesionalno sukladan i jedan obuhvatan način, po modelima kako to imaju druge nacionalne zajednice u Vojvodini (Mađari, Slovaci, Rusini, Rumunji), osigurati održivo i trajno rješavanje ponovnoga osnutka Drame na hrvatskome jeziku u Narodnom kazalištu u Subotici«, kazala je za RIA COS autorica elaborata.

 

Kako je navela autorica elaborata Nevena Baštovanović, cilj ovoga dokumenta je obrazložiti i ponuditi način kako na institucionalno primjeren, profesionalno sukladan i jedan obuhvatan način, po modelima kako to imaju druge nacionalne zajednice u Vojvodini (Mađari, Slovaci, Rusini, Rumunji), osigurati održivo i trajno rješavanje ponovnoga osnutka Drame na hrvatskome jeziku u Narodnom kazalištu u Subotici.

Ponovni osnutak i ustrojavanje Drame na hrvatskome jeziku ne bi, kako je navedeno u elaboratu, značilo samo ispravljanje jedne povijesne nepravde već bi trajno osiguralo daljnji razvitak kulturnih praksi jedne nacionalne zajednice koja je u kulturnome životu Subotice i Srbije ostavila iznimno dubok i bogat kulturni trag.

Nositelj inicijative za »(Ponovni) Osnutak hrvatske drame u Narodnom kazalištu u Subotici« je ZKVH uz podršku Hrvatskog nacionalnog vijeća te političku logistiku Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

Kako u ZKVH-u ističu, dovršenjem ovog elaborata hrvatska zajednica će pristupiti i poduzimanju svih potrebnih proceduralnih koraka za ponovni osnutak Drame na hrvatskom jeziku u Narodnom kazalištu u Subotici.

 

U ZKVH-u podsjećaju kako ovo nije prva takva inicijativa »budući da je u proteklih desetak godina bilo nekoliko pokušaja obnove, odnosno stvaranja uvjeta za pokretanje Drame na hrvatskom jeziku pri nekom profesionalnom kazalištu, no sve su, zbog administrativnih onemogućavanja, ostale neostvarene«.