25. svibnja 2024. godine

Teta Marin sir

Početak obnove jedne od najstarijih crkava Srijemske biskupije

Dr. sc. Dejan Bursać, znanstveni suradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Javni natječaj za izbor ravnatelja ZKVH-a

Javni natječaj za izbor ravnatelja ZKVH-a

SUBOTICA, 8. rujna 2023. (RIA CROS) – Upravni odbor Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata raspisao je danas javni natječaj za izbor ravnatelja ZKVH-a na mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine.

Kandidati trebaju imati visoko obrazovanje na polju društveno-humanističkih znanosti, na studijama drugog stupnja (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), najmanje pet godina radnog iskustva u području kulture, umjetnosti i znanosti, visoki stupanj znanja hrvatskog jezika te da protiv njih nije pokrenut kazneni postupak.

Prijave sa životopisom podnose se Upravnom odboru Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata od dana objavljivanja u dnevnom listu »Danas«, tjedniku »Hrvatska riječ« i na internetskoj stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, osobno ili poštom na adresu: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Ulica Laze Mamužića broj 22, 24000 Subotica, u zatvorenoj omotnici, obvezno s naznakom »Javni natječaj za ravnatelja«.

Javni natječaj traje do 25. rujna 2023. godine.

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je prva profesionalna ustanova u kulturi vojvođanskih Hrvata osnovana Odlukom Skupštine AP Vojvodine od 10. ožujka 2008. godine i Odlukom Nacionalnog vijeća hrvatske nacionalne manjine od 29. ožujka 2008. godine, radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulture hrvatske manjinske zajednice u Vojvodini.

 

Projekt: KROz dan sa nama