23. srpnja 2024. godine

Teta Marin sir

Početak obnove jedne od najstarijih crkava Srijemske biskupije

Dr. sc. Dejan Bursać, znanstveni suradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Početak obnove jedne od najstarijih crkava Srijemske biskupije

Početak obnove jedne od najstarijih crkava Srijemske biskupije

RUMA, 13. siječnja, 2024. (RIA CROS) – Zahvaljujući Pokrajinskoj vladi i zalaganju srijemskog biskupa koadjutora mons. Fabijana Svaline radovi na rekonstrukciji krova jednog od najstarijih kulturnih bisera Srijemske biskupije – župne crkve sv. Ivana Nepomuka u Putincima započeli su u prosincu.

Ova je crkva izgrađena krajem XIX. stoljeća u neogotičkom stilu s romaničkim elementima. Zaštićeni je spomenik kulture Republike Srbije. Već sama ta činjenica govori o njezinom značaju i važnosti, ali više od 100 godina nije bilo niti jedne ozbiljne građevinske obnove na njoj.

Prvi radovi urađeni su u srpnju prošle godine poslije nevremena, a financirani su od donacije Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinskog tajništva za kulturu, javno informiranje i odnose s verskim zajednicama, koja je velikodušno priskočila u pomoć čak 21 sakralnom objektu u Srijemskoj biskupiji, koji su bili oštećeni u srpanjskom nevremenu. Za više od toga za sada nema sredstava.

Do sada je bilo nekoliko inicijativa za obnovu crkve. Početkom pedesetih godina obnovljena je fasada crkve. Dosadašnji župni upravitelj preč. Božidar Lusavec zauzeo se da se na crkvi nešto učini, no nije bilo sredstava.

»Crkva je već nekoliko godina bila bez prozora, s otvorenim vratima, te je nažalost devastirana što zubom vremena toliko i vandalizmom čiji su tragovi vidljivi posvuda po crkvi: od smeća, boca, ostataka vatre, do grafita i rezbarija po zidovima i drvenariji, na kojima su još uvijek očuvane nekad predivne freske. Prečasni Lusavec uspio je nabaviti crijep za pokrivanje crkve, te pleksiglasom zatvorio prozore kako ptice ne bi više ulazile i zagađivale crkvu. Popravio je vrata i stavio metalnu rešetku. U više navrata je sa župljanima imao akcije čišćenja unutrašnjosti i okoliša, te je crkva dovedena u red koliko je to moguće. Nažalost, krov nad sakristijom je potpuno propao, a susjedi su svoja dvorišta i štale naslonili na crkvu, te i to utječe na njezino propadanje«, navodi vlč. Aleksandar Kovačević.

Broj katoličkih obitelji u ovom mjestu je mali. Prema za sada dostupnim podacima dosadašnji svećenik u Putincima obilazio je 12 kućanstava, a u filijali Žarkovac 17. Vjeruje se da ih ima više koji su u nacionalno mješovitim brakovima u pravoslavnim kućanstvima. Prema riječima župnika, njihov točan broj će znati u predstojećim danima kada će ih obići. Kako bi se spasio ovaj biser od daljnjeg propadanja, župnik Kovačević poziva sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da podrže ovaj projekt svojom donacijom.

Projekt: CROz dan sa nama