23. srpnja 2024. godine

Teta Marin sir

Početak obnove jedne od najstarijih crkava Srijemske biskupije

Dr. sc. Dejan Bursać, znanstveni suradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Popis 2023.: Svaka treća obitelj u Srbiji bez djece

Popis 2023.: Svaka treća obitelj u Srbiji bez djece

BEOGRAD, 8. prosinca 2023. (RIA CROS) – Prema rezultatima Popisa 2022. godine, u Republici Srbiji ima ukupno 1.904.314 obitelji. Premda je prema definiciji obitelj zajednica koja se sastoji samo od bračnog ili izvanbračnog para, ili od roditelja (oba ili jednog) i njihove djece, u Srbiji je preko 70 % posto obitelji u bračnoj zajednici.

Najzastupljenije su obitelji tipa »bračni par s djecom« (43,35 %), slijede obitelji tipa »bračni par bez djece« (28,1 %), zatim obitelji tipa »majka s djecom« (16,8 %), »otac s djecom« (4,7 %), a najmanji udio je izvanbračnih parova – »izvanbračni par s djecom« (4 %) i »izvanbračni par bez djece« (3 %).

U odnosu na rezultate Popisa 2011. godine prema tipu obitelji najveća promjena je smanjenje udjela bračnih/izvanbračnih parova s djecom i povećanje udjela samohranih majki. Udio bračnih/izvanbračnih parova s djecom smanjio se za 5 % (52 % je imalo djecu 2011., a 47 % je imalo 2022.), a povećao se udio bračnih/izvanbračnih parova bez djece (30,6 % nije imalo djecu 2011., a 31,1 % nije imalo djecu 2022.).

Udio obitelji tipa bračni par/izvanbračni par bez djece u ukupnom broju obitelji u nekim općinama daleko je veći od državnog prosjeka. Iznadprosječan udio izvanbračnih parova ima grad s najvećim brojem Hrvata – Subotica, gdje ovaj tip obitelji čini 12 % od svih obitelji u gradu.

U mjestima gdje žive Hrvati samohrane majke najbrojnije su u Beregu, gdje ovaj tip obitelji čini preko 20 % i više obitelji što je među najvećim vrijednostima u državi.

Najzastupljenije su obitelji s jednim djetetom (54,3 %), slijede obitelji s dvoje djece (36,1 %), zatim obitelji s troje djece (7,8 %), dok je udio obitelji s četvero i više djece manji od 2 %.

Rezultati za regiju Vojvodine su gotovo isti državnom prosjeku s nešto većim udjelom obitelji s jednim djetetom i manjim udjelom obitelji s dva djeteta. Najzastupljenije su i ovdje obitelji s jednim djetetom (54,9 %), slijede obitelji s dvoje djece (35,3 %), zatim obitelji s troje djece (7,9 %), dok je udio obitelji s četvero i više djece manji od 2 %.

U odnosu na rezultate Popisa 2011. prema broju djece u obitelji najveća razlika je smanjenje udjela obitelji s dvoje djece, dok je povećan udio onih obitelji koje imaju jedno ili troje i više djece.

Projekt: CROz dan sa nama