21. travnja 2024. godine

Teta Marin sir

Početak obnove jedne od najstarijih crkava Srijemske biskupije

Dr. sc. Dejan Bursać, znanstveni suradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Prijave za put u Mostar

Prijave za put u Mostar

Prijave za put u Mostar

Uz brojne manifestacije u sklopu Dužijance 2023., jedna od najznačajnijih će svakako biti Dužijanca u Mostaru koja će biti održana u periodu od 21. do 23. srpnja. Za sve one koji žele turistički ići u Mostar u tom periodu i podržati održavanje ove manifestacije Hrvatsko nacionalno vijeće uz suradnju s turističkom agencijom organizira aranžman koji u potpunosti prati program Dužijance. Polazak je planiran za 21. srpnja u jutarnjim satima, a povratak 23. srpnja u popodnevnim satima (iza ručka). U aranžman ulazi dva noćenja s doručkom, a cijena je 109 eura. Prijave se primaju do kraja lipnja na telefon 064/6590829 (Denis Lipozenčić).

 

Projekt: KROz Srbiju