04. ožujka 2024. godine

Teta Marin sir

Početak obnove jedne od najstarijih crkava Srijemske biskupije

Dr. sc. Dejan Bursać, znanstveni suradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

U Sjevernobačkom području svaki treći stanovnik ima dvojno državljanstvo

U Sjevernobačkom području svaki treći stanovnik ima dvojno državljanstvo

U Sjevernobačkom području svaki treći stanovnik ima dvojno državljanstvo

 

SUBOTICA, 12. listopada 2023. (RIA CROS) – Prema rezltatima Popisa 2022. u Sjevernobačkom području svaki treći stanovnik ima dvojno državljanstvo.

 

Najveći udio osoba s dvojnim državljanstvom u Srbiji živi u Sjevernobačkom području, jer 31 % stanovnika pored srpskog ima još jedno državljanstvo – najčešće mađarsko.

 

Državljanstvo Srbije ima 99,5 % stanovnika. Od njih 93,5 % ima samo državljanstvo Srbije, dok oko 6 % stanovnika ima dvojno državljanstvo – pored državljanstva Srbije imaju i državljanstvo neke druge države. Oko 0,5 % stanovnika posjeduje samo državljanstvo neke druge države, dok je 0,01 % stanovnika bez državljanstva.

 

U Vojvodini državljanstvo Srbije ima 99 % stanovnika, od kojih čak 13 % ima dvojno državljanstvo.

 

Projekt: Croz Suboticu