25. svibnja 2024. godine

Teta Marin sir

Početak obnove jedne od najstarijih crkava Srijemske biskupije

Dr. sc. Dejan Bursać, znanstveni suradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Znanstveni kolokvij ZKVH-a o biskupu Budanoviću

Znanstveni kolokvij ZKVH-a o biskupu Budanoviću

BEREG, 16. rujna 2023. (RIA CROS) – Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata organizira LXX. znanstveni kolokvij na temu »Biskup Lajčo Budanović – 150. obljetnica rođenja«, u ponedjeljak, 18. rujna, u »Šokačkoj kući« u Beregu, s početkom u 18 sati.

Domaćin je mjesna udruga HKPD »Silvije Strahimir Kranjčević«, a predavač je vlč. Dražen Skenderović, bilježnik i arhivar Biskupskog ordinarijata u Subotici.

Projekt: KROz dan sa nama